Jamie30

Jamie30

Cieszcy si popularno[ci ukraiDski |urnalista, aktywista Majdanu Bogdan Butkiewicz, przyzywa w ukraiDskiej telewizorni a| do ekstremalnego urodzenia dylematu ludno[ci wschodniej Ukrainy. Certyfikuje, |e nie poczuwa si pani a| do ukraiDskiej to|samo[ci nacjonalistycznej zatem nie ma ogi przedostawa si z ni w któremukolwiek pertraktacje, mimo to po prostu zarzuci materialnie. Kwot figur, które nale|y bdzie zakatrupi sumuje na 1,5 miliona. PrzywoBa ni ni wicej, w telewizorni generalnej, a| do ludobójstwa na skal holocaustu. A dziennikarka sBucha tudzie| jest na odwrót lekko zaskoczona. (You Tube po paru tygodzniach powstrzymaBby ów Bcze.)www.youtube.com/watch?v=iZ0YC4Nx0s4thekievtimes.ua/society/391851-15-milliona-chelovek-v-donbasse-nuzhno-prosto-ubit-butkevich.html4 grudnia studenci gimnazjum w NikoBajewie u doBu credem przeznacz|e sympatycznie wojakowi zorganizowali jarmark sBodko[ci. Celem intrydze byBa apel pienidzy na zakup kochajcej bielizny gwoli "reprezentantów niepodlegBo[ci". Najogromniejsz sumk zgromadziBa tudzie| tym tych|e przemogBa klasa 8TUDZIE{, która dostarczaBa przysmaki: ciasteczka "Tanki na Moskw" a miBy napitek "Krew radzieckich niemowlt". Szef tradycji zagryzajc w/w miBy napój ciastkami zaaprobowaBby uczniów za znan patriotyczn supremacj:https://www.youtube.com/watch?v=cduh7m3mm8oMasakra w Odessie (artykuB zamyka [cisBego przejcia):*Doprawdy wyjtkowym trybem ugaszenia rozgBaszania si konfliktu w wielonarodowo[ciowej Ukraine byB jej rozpad? Istnieje to mapa, o jakim skrycie sBucha si po obu paginach oceanu.Oto urojony model rozBamu obszarowego Ukrainy uwzgldniajcy dystrybucj etniczno-jezykow. W tym stylu Majdanowa Ukraina denuncjuje si d|y do.** Bdcy na czasie Ukrainy Petro Poroszenko wyprowadza spo[ród grupy moBdawskich Pejsów. Aleksiej Walcman - tata Poroszenki, w 1956 zadzierzgnB koalicja matrymonialny spo[ród Eugeni Siergiejewn Poroszenko a zezwoliB w 1956 roku jej godno[ przed[lubne. PostpowaBo to wielu ruskich Hebrajczyków i|by nie napawa frajerem stalinowskich Bowiectw na "kosmopolitów". Kierunek slawizacji |ydowskich nazwisk (wszechogarniajcy rownie| midzy Hebrajczyków nielokalnych) dominowaBby do kresie ROSJA. Bbny Kasparow - wcze[niejszy szachowy as [wiata, dzisiejszy polityk opozycyjny - coraz jako nastoletni zdolno[ kreacji szachowy chwyciB skBoniony za spraw "personie mu pomocne" a| do odmianie swojego pomysBowego (po ojczulkowi) nazwiska Weinstein na przed[lubnego nazwisko rodzicielki. Imponujcym jest co krpowaBo obu Panisków od chwili renesansu a| do swoich alodialnych nazwisk po podziale ZSRR.** PrzykBadem sam na sam fundowanych placówki s batalion "Azov" i "Ajdar", jakiego dewiza istnieje "Bóg spo[ród nami". (W tej chwili batalion "Azov" urósB do wymiarów puBku.) W zespole obu komórki s plus zagraniczniacy w tym spo[ród obrbów skandynawskich (neofaszy[ci ze Szwecji) spo[ród WBoch tudzie| nawet... w samej rzeczy... no tak ... spo[ród Rosji. Na przestrzeni zeszBego pijarowego gzymsu Zbawiciela Poroszenki w Monachium zademonstrowaBby jego osoba |urnalistom ksi|eczki wojennego a paszporty wojaków ruskich walczcych po paginie separatystów. Dziwne z jakiej przyczyny nie odwa|yB si ich poprzednio kamerami podajc personalia posiadaczów dowodów za[ ich poziomy wojskowe. (Organizacja Amnesty International zamie[ciBa ostatnimi czasy meldunek o nikczemno[ciach bitewnych wyrzdzonych w pasie BugaDskim za po[rednictwem tzw. Ochotniczy Baon Ajdar.) Nauczycielami w obu egzemplarzach s oficerowie z Gruzii a Francuskiej Legii Obcokrajowej a (przypuszczalnie) spo[ród brze|ków NATO. Dziwacznie obok chtnej kraDcowo narodowej natomiast faszystowsko-rasistowskiej ideologii ich dowodzcych finansowaBby konsumuje Ihor WaBerijowycz KoBomojski - wielmo|a za[... prezydent EJU (Europejskiej Spójni {ydowskiej). Innym paradoksem jest status narodowo[ciowy Kasztelana KoBomojskiego kompletnie odzwierciedlajcy "kabaretow
Адрес сайта: http://tinyurl.com/owujl5j